Біографія

Біографія

Дата і місце народження: 28 липня 1941 року, місто Київ

Громадянство: Україна

Місце роботи та посада: Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ), радник ректора, професор кафедри історії спортивного та олімпійського руху.

Освіта: вища, закінчив Київський державний інститут фізичної культури (КДІФК) у 1962 році.

Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук (1979 р.), професор (1980 р.).

Професійна діяльність Володимира Миколайовича Платонова у сферах фізичного виховання і спорту

1962-1965 рр. – тренер;

1965-1968 рр. – аспірант Київського державного інституту фізичної культури (КДІФК);

1969-1975 рр. – старший науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії високих тренувальних навантажень КДІФК;

1975-1977 рр. – завідувач кафедри плавання КДІФК;

1977-1986 рр. – проректор з наукової роботи КДІФК;

1984-1990 рр. – завідувач створеної з його ініціативи кафедри теорії спорту КДІФК;

1986-2012 рр. – ректор Київського державного інституту фізичної культури (1986-1993 рр.), Українського державного університету фізичного виховання і спорту (1993-1998 рр.), Національного університету фізичного виховання і спорту України (1998-2012 рр.);

1990-1992 рр. – професор кафедри теорії спорту КДІФК;

1992-2000 рр. – завідувач створеної з його ініціативи кафедри олімпійського і професійного спорту КДІФК (1992-1993 рр.), УГУФВС (1993-1998 рр.), НУФВСУ (1998-2000 рр.);

2000-2002 рр. – професор кафедри олімпійського і професійного спорту НУФВСУ;

2003-2005 рр. – завідувач створеної з його ініціативи кафедри теорії та методики спортивної підготовки та резервних можливостей спортсменів НУФВСУ;

з 2012 р. – радник ректора НУФВСУ;

з 2012 р. – професор кафедри історії спортивного і олімпійського руху НУФВСУ.

Громадська діяльність Володимира Миколайовича Платонова у різних організаціях

1980-1990 рр. – президент Федерації плавання Україської РСР;

1988-1991 рр. – постійний представник Української РСР в Комітеті ООН з боротьби з апартеїдом;

2001-2007 рр. – президент Міжнародної асоціації університетів фізичної культури і спорту, з 2007 р. – почесний президент цієї асоціації;

з 2013 року – головний редактор міжнародного науково-теоретичного журналу «Наука в олимпийском спорте».

В. М. Платонов також є членом редколегій низки зарубіжних наукових журналів.

Володимир Платонов з 1991 року бере активну участь у діяльності Національного олімпійського комітету України: віце-президент НОК (1991-1998 рр.), перший віце-президент НОК (1998-2002 рр.), член НОК (2002-2005 рр.), член виконкому НОК (з 2005 року й донині).