Головна

Platonov

Основні напрями професійної діяльності В. М. Платонова, його наукові інтереси та досягнення в сферах фізичного виховання і спорту

 

До кола наукових інтересів В. М. Платонова належать: загальна теорія спорту, олімпійський рух, олімпійський спорт, професійний спорт, теорія і методика підготовки спортсменів, адаптація людини до екстремальних умов зовнішнього середовища, спосіб життя і здоров’я людини.

Основними напрямками наукової, педагогічної, організаційної та іншої професійної діяльності В. М. Платонова у сферах фізичного виховання і спорту є: розробка системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, її фундаментальних теоретичних і прикладних аспектів; історія Олімпійських ігор та олімпійського руху, розвиток олімпійського і професійного спорту та їхня сучасна проблематика; адаптація людського організму до екстремальних умов спортивної діяльності; удосконалення системи підготовки фахівців для роботи у сферах фізичної культури, фізичного виховання, масового спорту та спорту вищих досягнень.

В. М. Платонов – визначний вчений, засновник наукової школи; його праці широко відомі фахівцям спорту і спортивної науки не лише в Україні, а й далеко за її межами – у багатьох країнах.

В. М. Платонов є автором більш ніж 20 наукових монографій і підручників, які у різні роки були понад 80 разів видані й перевидані у СРСР, Українї, Росії, Франції, Італії, Іспанії, Польщі, Японії, Китаї, Аргентині, Румунії, Бразилії, Тунісі, Колумбії та інших країнах .

Результати науково-дослідної та іншої професійної діяльності В. М. Платонова всебічно висвітлені у більш як 400 опублікованих його працях й неодноразово успішно впроваджувалися у практику фізичного виховання і спорту.

Серед учнів В. М. Платонова – понад 60 кандидатів наук і 15 докторів наук, підготовлених протягом 1970-2014 рр.

У 1976-1982 рр. В. М. Платонов був науковим консультантом збірних команд СРСР з плавання, у 1977-1991 рр. – науковим консультантом збірних команд СРСР з велосипедного спорту (шосе і трек), у 1978-1991 рр. науковим консультантом збірних команд СРСР з гандболу; входив до колективу розробників концепції підготовки спортсменів СРСР до Ігор Олімпіад 1984, 1988, 1992 рр.; був у 1985-1991 рр. головою комісії з теорії і методики спорту Наукової ради Держкомспорту СРСР; у 1987-1991 рр. членом експертної ради з педагогіки і психології Вищої атестаційної комісії СРСР; протягом багатьох років очолював Наукову раду Держкомспорту Української РСР, а згодом – Наукову раду Держкомспорту України.

У 1992 році В. М. Платонов ініціював утворення в Київському державному інституті фізичної культури (КДІФК) першої у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту кафедри олімпійського і професійного спорту.

Також В. М. Платонов став ініціатором виділення в Україні освітнього та наукового напряму «Фізичне виховання і спорт» зі складової частини педагогіки, як було до цього, – у самостійний напрям в системі освіти і науки, й зокрема – у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів і у наукових дослідженнях.

На посаді ректора вищого навчального закладу В. М. Платонов у 1993 р. ініціював утворення – на базі проблемної науково-дослідної лабораторії високих тренувальних навантажень КДІФК – Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту.

З 1985 року й донині В. М. Платонов є головою спеціалізованої вченої ради вищого навчального закладу (Київського державного інституту фізичної культури, Українського державного університету фізичного виховання і спорту, Національного університету фізичного виховання і спорту України) із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

У 1993 р В. М. Платонов ініціював проведення міжнародних наукових конгресів «Сучасний олімпійський спорт» (згодом їхня назва змінилася – «Олімпійський спорт і спорт для всіх»), які стали регулярними й щорічно відбуваються у різних країнах на базі їхніх провідних вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.

З ініціативи В. М. Платонова у 1993 році в очолюваному ним вищому навчальному закладі було утворено Центр олімпійських досліджень і олімпійської освіти, який за підтримки Міжнародного олімпійського комітету та Національного олімпійського комітету України у 2013 році набув міжнародного статусу.

У 1994 році В. М. Платонов ініціював утворення при вищому навчальному закладі спеціалізованого видавництва «Олімпійська література», котре з часом стало одним з найбільших в Європі видавництв, які здійснюють підготовку й випуск у світ навчальної та наукової літератури з фізичного виховання і спорту.

З ініціативи В. М. Платонова у 2004 році було утворено Науково-дослідний інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України.

В. М. Платонов очолював авторський колектив з розробки концепції підготовки спортсменів України до Ігор Олімпіад 2008 і 2012 рр., а протягом 2005-2011 років був головою Науково-координаційної ради з фізичної культури і спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

В. М. Платонов очолює (з 2007 р по теперішній час) комплекс з науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України до Олімпійських ігор. З 2002 року й донині він є керівником Відділення фізичної культури і спорту Української академії наук (УАН), дійсний член (академік) УАН.

В. М. Платонов – лауреат конкурсів Держкомспорту СРСР на кращу науково-дослідну роботу в галузі фізичної культури і спорту (у 1981 р. і у 1989 р.), переможець всеукраїнських конкурсів Національного олімпійського комітету України на кращу наукову роботу в галузі олімпійського спорту (у 2010 р. і у 2013 р.).

В. М. Платонов є почесним доктором низки провідних університетів та академій фізичного виховання і спорту в різних країнах, зокрема – Болгарії (Софія), Венесуели (Каракас), Казахстану (Алмати), Китаю (Пекін, Шанхай), Молдови (Кишинів), Монголії (Улан-Батор), Польщі (Варшава, Гданськ), Росії (Москва), Румунії (Бухарест), Таджикистану (Душанбе), Узбекистану (Ташкент).